Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Ý nghĩa cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968

Ý nghĩa cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968

Hà Nội (TTXVN 29/1) Thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 thấy rõ tài thao lược của Trung ương Đảng, Bác Hồ trong việc giành thắng lợi từng bước, tạo bước ngoặt quyết định cho cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc ta.

 • Ngày:
  29/01/2018
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Chính trị - Ngoại giao
 • [Download]
 • Trang chủ