Chỉ số Cải cách hành chính 2023 (PAR Index 2023) của 6 vùng kinh tế - xã hội
#IG-210954

Chính trị - Ngoại giao

Chỉ số Cải cách hành chính 2023 (PAR Index 2023) của 6 vùng kinh tế - xã hội

Hà Nội (TTXVN 18/4) Trong năm 2023, 6/6 vùng kinh tế - xã hội đều có giá trị trung bình Chỉ số Cải cách hành chính (Par Index 2023) đạt trên 80% và đều tăng trưởng cao hơn so với năm 2022. Giá trị trung bình cao nhất là vùng Đồng bằng sông Hồng với kết quả đạt 88,33%, cao hơn 1,71% so với năm 2022 (86,62%); xếp vị trí thứ 2 là vùng Đông Nam Bộ, đạt 87,79%, cao hơn 3,05% so với năm 2022 (84,74%). Tiếp theo là Trung du miền núi phía Bắc, đạt 87,72%, cao hơn 2,72% so với năm 2022 (85%). Xếp vị trí thứ 4 là Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung, đạt 86,82%, cao hơn 2,57% so với năm 2022 (84,25%). 2 vùng còn lại có cùng giá trị trung bình đạt 85,42% là Đồng bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên.
Xuất bản:Thứ năm, 18/04/2024 05:40 (GMT+7)