WHO: Gần 92.000 ca nhiễm và tử vong do bệnh đậu mùa khỉ trong 2 năm qua