Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Việt Nam sản xuất 10/12 loại vắcxin phòng bệnh nguy hiểm

Việt Nam sản xuất 10/12 loại vắcxin phòng bệnh nguy hiểm

Hà Nội (TTXVN 7/5) Trong 12 loại vắcxin phòng bệnh truyền nhiễm nguy hiểm triển khai theo Chương trình tiêm chủng mở rộng, có 10 loại vắcxin do Việt Nam sản xuất.

 • Ngày:
  07/05/2016
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Y tế - Cộng đồng
 • [Download]
 • Trang chủ