Việt Nam ghi nhận ca đầu tiên nhiễm biến thể Omicron