Việt Nam đã có 558 ca mắc COVID-19 (từ 23/1 đến 6h ngày 1/8/2020)