Việt Nam đã có 2.781 ca mắc COVID-19 (từ 23/1/2020 đến 6h ngày 18/4/2021)