Tuyển sinh Trung học phổ thông: Các đối tượng được tuyển thẳng
#IG-210408

Giáo dục - Khoa Học

Tuyển sinh Trung học phổ thông: Các đối tượng được tuyển thẳng

Hà Nội (TTXVN 27/2) Ngày 25/2/2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo có Công văn số 715/BGDĐT-GDTrH gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc thực hiện tuyển sinh vào lớp 10 Trung học Phổ thông năm học 2024-2025. Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các tỉnh đã phê duyệt kế hoạch và phương thức tuyển sinh vào lớp 10 Trung học Phổ thông chưa đúng quy định về tuyển thẳng, chế độ ưu tiên phải điều chỉnh bảo đảm đúng quy định tại Điều 7 Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT và thông báo công khai đến các đối tượng liên quan.
Xuất bản:Thứ ba, 27/02/2024 05:35 (GMT+7)