Những lưu ý khi đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào lớp 10 THPT công lập không chuyên Hà Nội năm học 2024-2025
#IG-210909

Giáo dục - Khoa Học

Những lưu ý khi đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào lớp 10 THPT công lập không chuyên Hà Nội năm học 2024-2025

Hà Nội (TTXVN 15/4) Năm học 2024-2025, mỗi học sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng (NV) vào 3 trường THPT công lập không chuyên tại Hà Nội xếp theo thứ tự nguyện vọng 1, nguyện vọng 2, nguyện vọng 3. Trong đó, nguyện vọng 1, nguyện vọng 2 phải cùng thuộc một khu vực tuyển sinh theo quy định, nguyện vọng 3 có thể thuộc khu vực tuyển sinh bất kỳ. Học sinh không được thay đổi nguyện vọng sau khi đã đăng ký.
Xuất bản:Thứ hai, 15/04/2024 05:40 (GMT+7)
Chuyên đề: HÀ NỘI