Tuần lễ thế giới nâng cao nhận thức về kháng thuốc (18-24/11/2023): Cùng nhau ngăn chặn tình trạng kháng thuốc
#IG-209396

Y tế - Cộng đồng

Tuần lễ thế giới nâng cao nhận thức về kháng thuốc (18-24/11/2023): Cùng nhau ngăn chặn tình trạng kháng thuốc

Hà Nội (TTXVN 22/11) Tuần lễ Thế giới nâng cao nhận thức về kháng thuốc (WAAW) là một chiến dịch toàn cầu diễn ra hằng năm vào ngày 18-24/11, nhằm nâng cao nhận thức và hiểu biết về kháng thuốc. Qua đó khuyến khích các thực hành tốt trong cộng đồng, nhà hoạch định chính sách và nhiều bên liên quan theo tiếp cận "Một sức khỏe" - những người đóng vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu sự xuất hiện và lan rộng của kháng thuốc. Tuần lễ năm nay có thông điệp “Cùng nhau ngăn chặn tình trạng kháng thuốc”.
Xuất bản:Thứ tư, 22/11/2023 09:51 (GMT+7)