Tuần lễ Glocom Thế giới 2023 (12 - 18/3/2023): Tầm soát và phát hiện bệnh sớm
#IG-116570

Y tế - Cộng đồng

Tuần lễ Glocom Thế giới 2023 (12 - 18/3/2023): Tầm soát và phát hiện bệnh sớm

Hà Nội (TTXVN 12/3) Glocom được biết đến với tên dân gian thường gọi là bệnh thiên đầu thống hay cườm nước. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, Glocom là nguyên nhân gây mù lòa phổ biến thứ hai thế giới, chỉ sau đục thủy tinh thể. Trong điều trị Glocom, không có biện pháp nào tốt hơn là tầm soát và phát hiện bệnh sớm.
Xuất bản:Chủ nhật, 12/03/2023 06:02 (GMT+7)