Từ 15/9/2023: Cảnh sát giao thông được dừng xe những trường hợp nào?
#IG-168559

Quốc phòng - An ninh

Từ 15/9/2023: Cảnh sát giao thông được dừng xe những trường hợp nào?

Hà Nội (TTXVN 11/9) Theo Thông tư 32/2023/TT-BCA quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông, từ ngày 15/9/2023, cán bộ Cảnh sát giao thông thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát theo kế hoạch được dừng phương tiện giao thông để kiểm soát trong các trường hợp sau:
Xuất bản:Thứ hai, 11/09/2023 05:06 (GMT+7)