Cảnh báo bảo mật hệ thống giao dịch chứng khoán trực tuyến
#IG-210721

Quốc phòng - An ninh

Cảnh báo bảo mật hệ thống giao dịch chứng khoán trực tuyến

Hà Nội (TTXVN 26/3) Trước sự việc trên thị trường đã xuất hiện trường hợp công ty chứng khoán bị tấn công vào hệ thống công nghệ thông tin dẫn đến hệ thống giao dịch chứng khoán của công ty đó tạm thời dừng hoạt động, ngày 25/3/2024, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có công văn số cảnh báo bảo mật hệ thống giao dịch chứng khoán trực tuyến. Theo đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu các công ty chứng khoán thực hiện ngay các nội dung nhằm đảm bảo sự hoạt động an toàn, ổn định, thông suốt của thị trường chứng khoán.
Xuất bản:Thứ ba, 26/03/2024 16:43 (GMT+7)