Từ 10/12/2021, TP Hồ Chí Minh tiêm mũi 3 vaccine phòng COVID-19
#IG-42384

Y tế - Cộng đồng

Từ 10/12/2021, TP Hồ Chí Minh tiêm mũi 3 vaccine phòng COVID-19

Hà Nội (TTXVN 10/12) Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Hồ Chí Minh ngày 8/12/2021 đã ban hành kế hoạch và hướng dẫn tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 liều bổ sung và liều nhắc lại (mũi 3) tại thành phố.
Xuất bản:Thứ sáu, 10/12/2021 06:03 (GMT+7)
Chuyên đề: COVID-19