Từ 1/4, COVID-19 là bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội
#IG-116771

Y tế - Cộng đồng

Từ 1/4, COVID-19 là bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội

Hà Nội (TTXVN 1/4) Bệnh COVID-19 nghề nghiệp là bệnh phát sinh trong quá trình lao động do người lao động phải tiếp xúc với virus SARS-CoV-2 có trong môi trường lao động. Từ 1/4/2023, bệnh COVID-19 nghề nghiệp là bệnh nghề nghiệp thứ 35 được hưởng bảo hiểm xã hội.
Xuất bản:Thứ bảy, 01/04/2023 05:53 (GMT+7)