Từ 0h ngày 16/2/2021: Hà Nội áp dụng nhiều biện pháp, quyết liệt phòng, chống dịch COVID-19