Trung tâm hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 tại Đồng Nai
#IG-21390

Y tế - Cộng đồng

Trung tâm hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 tại Đồng Nai

Hà Nội (TTXVN 1/9) Trung tâm hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 tại Đồng Nai trực thuộc Bệnh viện Phổi Trung ương. Giám đốc Trung tâm là PGS.TS Nguyễn Viết Nhung, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương.Trung tâm hỗ trợ điều trị bệnh nhân COVID-19 tại tỉnh Đồng Nai. Đặc biệt, Trung tâm hỗ trợ cả 3 tầng điều trị tại các bệnh viện dã chiến, hỗ trợ các khu cách ly tập trung để chuẩn hóa chăm sóc điều trị F0, giảm tỷ lệ F0 chuyển nặng, và khi diễn biến nặng được chuyển tuyến kịp thời.
Xuất bản:Thứ tư, 01/09/2021 11:29 (GMT+7)
Chuyên đề: COVID-19