Trung Quốc ra mắt Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị mới
#IG-08032

Chính trị - Ngoại giao

Trung Quốc ra mắt Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị mới

Hà Nội (TTXVN 25/10) Sáng 25/10/2017, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XIX đã tiến hành phiên họp đầu tiên và bầu Bộ Chính trị, Thường vụ Bộ Chính trị, Tổng Bí thư.
Xuất bản:Thứ tư, 25/10/2017 18:44 (GMT+7)