Tròn 75 ngày Việt Nam không có ca mắc COVID-19 ở cộng đồng (số liệu tính đến 7h ngày 30/6/2020)