Trận Moncada mở đầu phong trào đấu tranh cách mạng Cuba
#IG-10666

Quốc phòng - An ninh

Trận Moncada mở đầu phong trào đấu tranh cách mạng Cuba

Hà Nội (TTXVN 26/7) 65 năm đã trôi qua kể từ ngày diễn ra cuộc tấn công pháo đài Moncada của các lực lượng cách mạng Cuba. Sự kiện này đã mở ra một trang sử cách mạng mới không chỉ đối với nhân dân Cuba mà còn đối với cả khu vực Mỹ Latinh.
Xuất bản:Thứ năm, 26/07/2018 07:01 (GMT+7)