Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có người được cách ly

Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có người được cách ly

Hà Nội (TTXVN 27/7) Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có người được cách ly cần phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của địa phương ra Quyết định áp dụng biện pháp cách ly y tế và cấp Giấy xác nhận đã hoàn thành cách ly y tế đối với người được cách ly; chỉ đạo, tổ chức, giám sát chặt chẽ việc thực hiện cách ly...

 • Ngày:
  27/07/2020
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Y tế - Cộng đồng
 • [Download]
 • Trang chủ