Tôn Đức Thắng: Người con ưu tú của tổ quốc, người chiến sĩ cách mạng dân tộc và quốc tế
#IG-148197

Nhân vật - Sự kiện

Tôn Đức Thắng: Người con ưu tú của tổ quốc, người chiến sĩ cách mạng dân tộc và quốc tế

Hà Nội (TTXVN 20/8) Hơn 60 năm hoạt động, phấn đấu vì lý tưởng của Đảng, đồng chí Tôn Đức Thắng là một trong những nhà lãnh đạo mẫu mực của cách mạng Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh. Đồng chí là người tiêu biểu nhất cho chính sách đại đoàn kết dân tộc của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh và là một chiến sĩ quốc tế trong sự nghiệp đấu tranh của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Đồng chí Tôn Đức Thắng sinh ngày 20/8/1888, cách đây 135 năm.
Xuất bản:Chủ nhật, 20/08/2023 06:02 (GMT+7)