Đồng chí Trần Phú: Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng, người con ưu tú của dân tộc
#IG-211022

Nhân vật - Sự kiện

Đồng chí Trần Phú: Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng, người con ưu tú của dân tộc

Hà Nội (TTXVN 1/5) Từ một thanh niên trí thức yêu nước nhiệt thành, sớm giác ngộ lý tưởng cách mạng, đồng chí Trần Phú đã trở thành người cộng sản ưu tú và là Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng ta. Với 27 năm tuổi đời, hơn 8 năm hoạt động cách mạng, gần một năm trên cương vị Tổng Bí thư (từ tháng 10/1930 đến tháng 4/1931), đồng chí Trần Phú đã có những đóng góp to lớn, quan trọng cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đặc biệt là thời kỳ Đảng mới ra đời. Những phẩm chất tốt đẹp, cùng tình yêu thương đồng chí, đồng bào, chí khí kiên cường, bất khuất trước kẻ thù và lời nhắn nhủ cuối cùng của đồng chí Trần Phú: “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu” luôn sống mãi với thời gian, trường tồn cùng sự nghiệp cách mạng của dân tộc, để lớp lớp thế hệ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân học tập, noi theo. Đồng chí Trần Phú sinh ngày 1/5/1904, cách đây 120 năm.
Xuất bản:Thứ tư, 01/05/2024 05:30 (GMT+7)