Tình hình tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam tính đến hết ngày 9/4/2023
#IG-116858

Y tế - Cộng đồng

Tình hình tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam tính đến hết ngày 9/4/2023

Hà Nội (TTXVN 10/4) Tổng số liều vaccine đã được tiêm tại Việt Nam đến hết ngày 9/4/2023 là 266.022.398 liều trong đó tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 18.603.993 liều, tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 23.964.983 liều và tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 223.453.422 liều.