Tình hình tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam tính đến hết ngày 6/4/2023
#IG-116837

Y tế - Cộng đồng

Tình hình tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam tính đến hết ngày 6/4/2023

Hà Nội (TTXVN 7/4) Trong ngày 6/4/2023 có 2.276 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm tại Việt Nam là 266.012.248 liều trong đó tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 18.599.326 liều, tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 23.964.814 liều và tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 223.448.108 liều.