Tình hình tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam tính đến hết ngày 4/6/2023
#IG-117451

Y tế - Cộng đồng

Tình hình tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam tính đến hết ngày 4/6/2023

Hà Nội (TTXVN 5/6) Trong ngày 4/6/2023 có 6.366 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm tại Việt Nam là 266.439.650 liều trong đó tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 18.710.501 liều, tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 23.965.655 liều và tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 223.763.494 liều.