Tình hình tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam tính đến hết ngày 4/5/2023
#IG-117110

Y tế - Cộng đồng

Tình hình tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam tính đến hết ngày 4/5/2023

Hà Nội (TTXVN 5/5) Trong ngày 4/5/2023 có 15.550 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm tại Việt Nam là 266.266.588 liều trong đó tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 18.663.896 liều, tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 23.965.543 liều và tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 223.637.149 liều.