Tình hình tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam tính đến hết ngày 29/3/2023
#IG-116756

Y tế - Cộng đồng

Tình hình tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam tính đến hết ngày 29/3/2023

Hà Nội (TTXVN 30/3) Trong ngày 29/3/2023 có 2.169 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm tại Việt Nam là 265.973.876 liều trong đó tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 18.580.095 liều, tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 23.964.814 liều và tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 223.428.967 liều.
Xuất bản:Thứ năm, 30/03/2023 20:01 (GMT+7)
Chuyên đề: COVID-19