Tình hình tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam tính đến hết ngày 27/3/2023
#IG-116728

Y tế - Cộng đồng

Tình hình tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam tính đến hết ngày 27/3/2023

Hà Nội (TTXVN 28/3) Trong ngày 27/3/2023 có 3.151 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm tại Việt Nam là 265.967.676 liều trong đó tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 18.577.516 liều, tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 23.964.814 liều và tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 223.425.346 liều.