Tình hình tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam tính đến hết ngày 26/4/2023
#IG-117008

Y tế - Cộng đồng

Tình hình tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam tính đến hết ngày 26/4/2023

Hà Nội (TTXVN 27/4) Trong ngày 26/4/2023 có 20.480 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm tại Việt Nam là 266.194.772 liều trong đó tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 18.658.348 liều, tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 23.965.433 liều và tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 223.570.991 liều.