Tình hình tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam tính đến hết ngày 26/2/2023
#IG-116476

Y tế - Cộng đồng

Tình hình tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam tính đến hết ngày 26/2/2023

Hà Nội (TTXVN 27/2/2023) Trong ngày 26/2 có 1.962 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm tại Việt Nam là 266.286.114 liều trong đó tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 18.546.786 liều, tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 23.894.805 liều và tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 223.844.523 liều.
Xuất bản:Thứ hai, 27/02/2023 19:17 (GMT+7)
Chuyên đề: COVID-19