Tình hình tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam tính đến hết ngày 25/4/2023
#IG-116998

Y tế - Cộng đồng

Tình hình tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam tính đến hết ngày 25/4/2023

Hà Nội (TTXVN 26/4) Trong ngày 25/4/2023 có 5.561 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm tại Việt Nam là 266.174.292 liều trong đó tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 18.656.014 liều, tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 23.965.433 liều và tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 223.552.845 liều.