Tình hình tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam tính đến hết ngày 23/4/2023
#IG-116984

Y tế - Cộng đồng

Tình hình tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam tính đến hết ngày 23/4/2023

Hà Nội (TTXVN 24/4) Trong ngày 23/4/2023 có 282 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm tại Việt Nam là 266.144.411 liều trong đó tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 18.648.830 liều, tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 23.964.983 liều và tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 223.530.598 liều.