Tình hình tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam tính đến hết ngày 22/5/2023
#IG-117296

Y tế - Cộng đồng

Tình hình tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam tính đến hết ngày 22/5/2023

Hà Nội (TTXVN 23/5) Trong ngày 22/5/2023 có 32.419 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm tại Việt Nam là 266.382.144 liều trong đó tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 18.689.634 liều, tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 23.965.543 liều và tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 223.726.967 liều.