Tình hình tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam tính đến hết ngày 22/2/2023
#IG-116441

Y tế - Cộng đồng

Tình hình tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam tính đến hết ngày 22/2/2023

Hà Nội (TTXVN 22/2) Đến ngày 21/2/2022 tổng số liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm tại Việt Nam là 266.225.431 liều trong đó tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 18.509.656 liều, tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 23.894.805 liều và tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 223.820.970 liều.