Tình hình tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam tính đến hết ngày 2/4/2023
#IG-116790

Y tế - Cộng đồng

Tình hình tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam tính đến hết ngày 2/4/2023

Hà Nội (TTXVN 3/4) Trong ngày 2/4/2023 có 1.090 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm tại Việt Nam là 265.988.557 liều trong đó tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 18.586.798 liều, tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 23.964.814 liều và tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 223.436.945 liều.