Tình hình tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam tính đến hết ngày 19/4/2023
#IG-116947

Y tế - Cộng đồng

Tình hình tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam tính đến hết ngày 19/4/2023

Hà Nội (TTXVN 20/4) Trong ngày 19/4/2023 có 4.420 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm tại Việt Nam là 266.114.033 liều trong đó tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 18.636.638 liều, tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 23.964.983 liều và tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 223.512.412 liều.