Tình hình tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam tính đến hết ngày 19/3/2023
#IG-116661

Y tế - Cộng đồng

Tình hình tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam tính đến hết ngày 19/3/2023

Hà Nội (TTXVN 20/3) Trong ngày 19/3/2023 có 7.153 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm tại Việt Nam là 265.906.156 liều trong đó tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 18.557.490 liều, tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 23.964.814 liều và tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 223.383.852 liều.