Tình hình tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam tính đến hết ngày 19/2/2023
#IG-116423

Y tế - Cộng đồng

Tình hình tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam tính đến hết ngày 19/2/2023

Hà Nội (TTXVN 20/2) Đến ngày 19/2/2022 tổng số liều vaccine đã được tiêm tại Việt Nam là 266.212.209 liều trong đó tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 18.500.024 liều, tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 23.894.803 liều và tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 223.817.382 liều.
Xuất bản:Thứ hai, 20/02/2023 19:03 (GMT+7)
Chuyên đề: COVID-19