Tình hình tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam tính đến hết ngày 18/4/2023
#IG-116928

Y tế - Cộng đồng

Tình hình tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam tính đến hết ngày 18/4/2023

Hà Nội (TTXVN 19/4) Trong ngày 18/4/2023 có 12.888 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm tại Việt Nam là 266.109.701 liều trong đó tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 18.635.547 liều, tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 23.964.983 liều và tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 223.509.171 liều.