Tình hình tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam tính đến hết ngày 16/5/2023
#IG-117232

Y tế - Cộng đồng

Tình hình tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam tính đến hết ngày 16/5/2023

Hà Nội (TTXVN 17/5) Trong ngày 16/5/2023 có 875 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm tại Việt Nam là 266.341.032 liều trong đó tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 18.680.919 liều, tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 23.965.543 liều và tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 223.694.570 liều.