Tình hình tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam tính đến hết ngày 16/4/2023
#IG-116908

Y tế - Cộng đồng

Tình hình tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam tính đến hết ngày 16/4/2023

Hà Nội (TTXVN 17/4) Trong ngày 16/4/2023 có 159 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm tại Việt Nam là 266.073.566 liều trong đó tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 18.620.944 liều, tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 23.964.983 liều và tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 223.487.639 liều.
Xuất bản:Thứ hai, 17/04/2023 18:18 (GMT+7)
Chuyên đề: COVID-19