Tình hình tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam tính đến hết ngày 15/3/2023
#IG-116635

Y tế - Cộng đồng

Tình hình tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam tính đến hết ngày 15/3/2023

Hà Nội (TTXVN 16/3) Trong ngày 15/3/2023 có 23.343 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm tại Việt Nam là 265.869.622 liều trong đó tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 18.544.929 liều, tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 23.964.814 liều và tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 223.359.879 liều.