Tình hình tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam tính đến hết ngày 14/2/2023
#IG-116394

Y tế - Cộng đồng

Tình hình tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam tính đến hết ngày 14/2/2023

Hà Nội (TTXVN 15/2/2023) Đến ngày 14/2/2022 tổng số liều vaccine đã được tiêm tại Việt Nam là 266.204.689 liều trong đó tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 18.494.588 liều, tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 23.894.803 liều và tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 223.815.298 liều.