Tình hình tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam tính đến hết ngày 1/6/2023
#IG-117422

Y tế - Cộng đồng

Tình hình tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam tính đến hết ngày 1/6/2023

Hà Nội (TTXVN 2/6) Trong ngày 1/6/2023 có 3.840 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm tại Việt Nam là 266.419.940 liều trong đó tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 18.704.127 liều, tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 23.965.543 liều và tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 223.750.270 liều.