Thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP: 23 tỉnh, thành phố công bố cấp độ dịch COVID-19
#IG-41827

Văn hóa - Xã hội

Thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP: 23 tỉnh, thành phố công bố cấp độ dịch COVID-19

Hà Nội (TTXVN 16/10) Theo Nghị quyết 128/NQ-CP, có 4 cấp độ dịch gồm: Cấp 1 (nguy cơ thấp - bình thường mới) tương ứng với màu xanh cấp 2 (nguy cơ trung bình) tương ứng với màu vàng cấp 3 (nguy cơ cao) tương ứng với màu cam cấp 4 (nguy cơ rất cao) tương ứng với màu đỏ. Đến 16/10/2021, đã có 13 tỉnh xác định cấp độ dịch là cấp 1 10 tỉnh, thành phố xác định cấp độ 2 các tỉnh, thành phố còn lại chưa công bố cấp độ dịch.
Xuất bản:Chủ nhật, 17/10/2021 09:36 (GMT+7)
Chuyên đề: COVID-19