Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Pháp

Thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Pháp

Hà Nội (TTXVN 2/11) Trong những năm qua, quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Pháp phát triển mạnh mẽ, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, hợp tác phát triển.

 • Ngày:
  02/11/2018
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Chính trị - Ngoại giao
 • [Download]
 • Trang chủ