Thừa Thiên - Huế: 7 vụ cháy rừng liên tiếp, mức cảnh báo cực kỳ nguy hiểm