Thông tin về bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 418 tại Đà Nẵng