Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa thế giới

Thông tin cơ bản về Hợp tác tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam

Thông tin cơ bản về Hợp tác tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam

Hà Nội (TTXVN 8/12) Việc hình thành tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam giúp tăng cường đoàn kết và hợp tác ba nước nhằm đảm bảo an ninh, ổn định chính trị, xóa đói giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội trong khu vực.

 • Ngày:
  08/12/2020
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa thế giới
 • Lĩnh vực:
  Chính trị - Ngoại giao
 • [Download]
 • Trang chủ