Thông tin cơ bản về  Hợp tác tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam
#IG-18587

Chính trị - Ngoại giao

Thông tin cơ bản về Hợp tác tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam

Hà Nội (TTXVN 8/12) Việc hình thành tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam giúp tăng cường đoàn kết và hợp tác ba nước nhằm đảm bảo an ninh, ổn định chính trị, xóa đói giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội trong khu vực.
Xuất bản:Thứ ba, 08/12/2020 18:54 (GMT+7)